MUDr. Marie Sedláková

Praktický lékař pro dospělé MUDr. Marie Sedláková

Promovala na 2.LF UK v Praze v roce 2003. Po dokončení studia působila krátce na interním oddělení a poté až do roku 2007 v Kardiocentru pro dospělé ve Fakultní nemocnici v Motole, kde prošla odděleními intervenční kardiologie a běžné kardiologie, kde získala základní znalosti echokardiografického vyšetření a zátěžových testů v kardiologii včetně SPECT myokardu. V rámci postgraduálního vzdělávání se zabývala vrozenými srdečními vadami v dospělosti a hypertrofickou kardiomyopatií. V letech 2007 až 2013 pracovala jako monitor klinických hodnocení pro CRO a farmaceutické firmy. Od roku 2013 pracuje ve své privátní ambulanci praktického lékaře pro dospělé Sysmed s.r.o.