Kolik stojí služby neplacené pojišťovnou?

Ceník praktického lékaře Sysmed Praha

Klik zaplatíte v naší ordinaci za služby

Ceník Sysmed Praha

Lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele (vstupní prohlídka do zaměstnání, preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele) 700,-Kč
Potvrzení – brigáda, letní tábory, adopce 300,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz 800,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let věku 500,-Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace 400,-kč
Expresní výpis ze zdravotnické dokumentace 500,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu (druhé potvrzení ke studiu a každé další 100,-Kč) 200,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke  sportovní činnosti 600,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 1200,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu 900,-Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu 700,-Kč
Žádost o umístění do domova seniorů. Dle platného cenového předpisu MZ 418,-Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování (cena nezahrnuje cenu očkovací látky podle našeho ceníku) 250,-Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě (očk. látka FSME IMMUN 0,5ml + aplikace) 1100,-Kč
Výpis pro pojišťovnu (dle časové náročnosti) 500 – 1000,-Kč
Výpočet bolestného pro potřeby pracovního úrazu 500 – 1000,-Kč dle časové náročnosti
Výpočet bolestného pro potřeby komerčního pojištění smluvní cena
Administrativní výkon (za každých započatých 20 min.) 500,-Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta 300,-Kč
CRP na žádost pacienta 200,-Kč
Vyplnění lázeňského návrhu (příspěvkového) 500,-Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (interrupce, kosmetický zákrok…) – lab. vyšetření není započítáno, pacient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře 1000,-Kč
Vstupní prohlídka vč. EKG samoplátci 2000,-Kč
Komplexní preventivní prohlídka vč. EKG samoplátci 1500,-Kč
Cílené vyšetření lékařem samoplátci 600,-Kč
Kontrolní vyšetření lékařem samoplátci 500,-Kč
Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku) 10,-Kč